Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Регистрация на заявление

Системата е затворена за регистрация и редакция на заявления