Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 06-12-2021

Детска градинаяслена възрастова групаЗабележка
ДГ „Светулка”2
ДГ „Чучулига”0
ДГ „Щурче”0
ДГ „Пчелица”0