Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 01.09.2023

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ „Щурче“

4

ДГ „Светулка“

4

ДГ „Чучулига“

1