Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 07.08.2023

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ „Щурче“

-

ДГ „Светулка“

7

ДГ „Чучулига“

2

ДГ „Пчелица“

1