Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 03.07.2023

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ „Щурче“

5

ДГ „Светулка“

10

ДГ „Чучулига“

3

ДГ „Пчелица“

-