Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 24.04.2023

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ „Щурче“

20

ДГ „Светулка“

33

ДГ „Чучулига“

16

ДГ „Пчелица“

20