Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ)

Публикувана на 05.09.2022

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ „Щурче“

-

ДГ „Светулка“

12

ДГ „Чучулига“

-

ДГ „Пчелица“

4