Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ (ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ)

Публикувана на 05.07.2022

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ "Щурче"

-

ДГ "Светулка"

13

ДГ "Чучулига"

-

ДГ "Пчелица"

-