Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 06.06.2022

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ "Щурче"

-

ДГ "Светулка"

14

ДГ "Чучулига"

4

ДГ "Пчелица"

2