Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 05.05.2022

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ "Щурче"

2

ДГ "Светулка"

15

ДГ "Чучулига"

5

ДГ "Пчелица"

2