Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Публикувана на 04.04.2022

« Към всички новини

Детска градина

Яслена група

ДГ "Щурче"

15

ДГ "Светулка"

40

ДГ "Чучулига"

20

ДГ "Пчелица"

22