Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 ДГ „Светулка” ул. Генерал Драгомиров 054/801541 Надежда Минчева
2 ДГ „Чучулига” ул. Васил Дяков 4 054/828117 Марияна Милева
3 ДГ „Щурче” ул. Цвята Кънчева 12 054/869880 Галина Ангелова
4 ДГ „Пчелица” ул. Райна Княгиня 1 054/800252 Стела Василева