Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Регистрация на заявление

Системата е затворена за регистрация и редакция на заявления