Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Указания за ползване на системата

За въпроси и проблеми, свързани с онлайн попълване на заявлението, моля, прочетете ръководството за регистрация или се свържете с директора на детското заведение. Телефоните за връзка са в раздел "Детски заведения".

Електронен прием в детските градини на община Шумен - За контакти:

Електронна поща: d.savcheva@shumen.bg, Телефон: 0884889023