Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 ДГ „Звънче” ул. Димитър Благоев 12 054/877494 Галина Георгиева
2 ДГ „Слънце” – КОРПУС 1 ул. Съединение 99 054/877096 Мима Желева
3 ДГ „Слънце” – КОРПУС 2 ул. „Владайско въстание“ 176 Мима Желева
4 ДГ „Латинка” ул. Любен Каравелов 4 054/862731 Яна Жечева
5 ДГ „Брезичка” ул. Август Попов 22 054/875219 Соня Недялкова
6 ДГ „Брезичка” - ФИЛИАЛ ул. Дойран 20 Соня Недялкова
7 ДГ „Смехорани” ул. Христо Генчев 6 054/887047 Румяна Русева
8 ДГ „Конче вихрогонче” ул. Червени Ескадрони 16 054/869812 Юлияна Пантелеева
9 ДГ „Светулка” ул. Генерал Драгомиров 054/801541 Надежда Минчева
10 ДГ „Братя Грим” ул. Родопи 28 054/861375 Евгения Михова
11 ДГ „Златната рибка” ул. Д-р Петър Берон 50 054/877481 Красимира Милева
12 ДГ „Златната рибка” – ФИЛИАЛ ул. Ген. Скобелев 72 Красимира Милева
13 ДГ „Чучулига” ул. Васил Дяков 4 054/828117 Марияна Милева
14 ДГ ”Космонавт” ул. Съединение 12а 054/862773 Дарина Димитрова
15 ДГ „Дружба” ул. Странджа 8 054/864576 Анна Георгиева
16 ДГ „Пролетна дъга” ул. Софийско шосе 2 054/878093 Ивелина Пенчева
17 ДГ „Пролетна дъга” – ФИЛИАЛ ул. Северна 16 Ивелина Пенчева
18 ДГ „Изворче” ул. Кирил и Методий 57 054/877327 Даниела Димитрова
19 ДГ „Изворче” - ФИЛИАЛ ул. Нанчо Попович 17 Даниела Димитрова
20 ДГ „Щурче” ул. Цвята Кънчева 12 054/869880 Галина Ангелова
21 ДГ „Пчелица” ул. Райна Княгиня 1 054/800252 Стела Василева