Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ШУМЕН

Вторник, 25 Юни 2019г.,

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детските градини на територията на общината е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛ И ДЕТЕ

Внимание! Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на Общината. Ако забележите неточност, обърнете се към общинската администрация.
Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Личните данни на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.

Данни за родител/настойник

Вторник, 25 Юни 2019г.,

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детските градини на територията на общината е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛ И ДЕТЕ

Внимание! Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на Общината. Ако забележите неточност, обърнете се към общинската администрация.
Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Личните данни на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.

Данни за родител/настойник

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детските градини на територията на общината е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛ И ДЕТЕ

Внимание! Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на Общината. Ако забележите неточност, обърнете се към общинската администрация.
Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Личните данни на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.

Данни за родител/настойник